Kyrkjene i Kinn
Konfirmasjon
InstaFace .png

 

Dåp

Sidobanners - dap

Bryllup

Sidobanners - bryllup

Meny

AKTIVITETER

04.12 19:30
09.12 17:00
16.12 17:00
19.12 18:00

KALENDER

fredag 3 desember
18:00 Lysmesse
Stavang kyrkje
lørdag 4 desember
17:00 Konsert
Florø kyrkje
18:00 Konsert
Sør-Vågsøy kyrkje
søndag 5 desember
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
18:00 Lysmesse
Eikefjord kyrkje
torsdag 9 desember
Florø kyrkje
fredag 10 desember
19:00 Konsert
Florø kyrkje
søndag 12 desember
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
13:00 Konsert
Florø kyrkje
mandag 13 desember
Florø kyrkje
torsdag 16 desember
Florø kyrkje
lørdag 18 desember
Kjellerhuset Svanøy
18:00 Konsert
Nord-Vågsøy kyrkje
søndag 19 desember
Askrova bedehuskapell
Batalden bedehuskapell
Batalden bedehuskapell
Askrova bedehuskapell
18:00 Konsert
Sør-Vågsøy kyrkje
Eikefjord kyrkje
mandag 20 desember
Sør-Vågsøy kyrkje
tirsdag 21 desember
Nord-Vågsøy kyrkje
torsdag 23 desember
21:00 Konsert
Florø kyrkje

Gravferd

Sidobanners - Begravelse

Ledige stillingar

Det er ledig stiling som kyrkjetenar og reinhaldar i Eikefjord, 20% snarleg tilsetting. 

Det er og ledig stilling som kyrkjetenar i Florø kyrkje 20%

Ta kontakt  med Kyrkjeverje Erling Bakke Nydal (47868314)

Ledig stilling som

 


Kyrkjetenar og reinhaldar i Eikefjord kyrkje 20 %

 

 

Kinn kyrkjelege fellesråd har ledig stilling som kyrkjetenar og reinhaldar i Eikefjord kyrkje. Eikefjord kyrkje er kyrkja for Eikefjord sokn. Det er om lag gudsteneste to søndagar i manaden. I tillegg kjem høgtidene. Det er om lag 10-15 gravferder i året. I tillegg er det bryllaup, Konsertar og trusopplæringstiltak i kyrkja.

Arbeidsoppgåver:

 -        Ansvar for at kyrkja er ryddig og vert gjort klar i samband med gudstenester, kyrkjelege handlingar og utlån/utleige av bygget.

 -        Reinhald av kyrkja.

 -        Til stades på gudstenester, kyrkjelege handlingar, andre samlingar og utlån/utleige av bygget.

 -        Drift og tilsyn.

 -        Ringe med kyrkjeklokkene etter nærare reglement.

-        Vikariere i andre kyrkjer i Kinn ved vakanse kan kome til

Stillinga kan eventuelt delast på to personar (reinhaldar 8% og kyrkjetenar 12%)

 Vi søkjer ein person som:

 -        Er innstilt på å yte god service for brukarane av kyrkja, og som kan opptre venleg og verdig i stillinga.

 -        Ha ei vertskapshaldning til besøkande og brukarar av kyrkja.

-        Har erfaring / utdanning frå liknande arbeid.

-        Medlem av Den norske kyrkja

-        Beherskar norsk munnleg og skriftleg.

Vi kan tilby:

-        Varierte arbeidsoppgåver og stor grad av sjølvstendig planlegging av arbeidet.

-        Løn i samsvar med sentrale avtalar (Hovudtariffavtalen). Pensjon i KLP.

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju.  For nærare opplysningar kan ein kontakte kyrkjeverje, Erling Bakke nydal tlf. 47 86 83 14.

Ledig stilling som

Kyrkjetenar i Florø kyrkje 20 %

Kinn kyrkjelege fellesråd har ledig stilling som kyrkjetenar i Florø kyrkje. Det er om lag gudsteneste alle søndagar. I tillegg kjem høgtidene. Det er om lag 60 gravferder i året. I tillegg er det bryllaup, Konsertar og trusopplæringstiltak i kyrkja.

Arbeidsoppgåver:

 -        Ansvar for at kyrkja er ryddig og vert gjort klar i samband med gudstenester, kyrkjelege handlingar og utlån/utleige av bygget.

  -        Til stades på gudstenester, kyrkjelege handlingar, andre samlingar og utlån/utleige av bygget.

 -        Drift og tilsyn.

 -        Ringe med kyrkjeklokkene etter nærare reglement.

-        Vikariere i andre kyrkjer i Kinn ved vakanse kan kome til

Stillinga som kyrkjetenar i Florø er delt i 2 stillingar 30% og 20%  Dette er 20%- stillinga

 Vi søkjer ein person som:

 -        Er innstilt på å yte god service for brukarane av kyrkja, og som kan opptre venleg og verdig i stillinga.

 -        Ha ei vertskapshaldning til besøkande og brukarar av kyrkja.

-        Har erfaring / utdanning frå liknande arbeid.

-        Medlem av Den norske kyrkja

-        Beherskar norsk munnleg og skriftleg.

Vi kan tilby:

-        Varierte arbeidsoppgåver og stor grad av sjølvstendig planlegging av arbeidet.

-        Løn i samsvar med sentrale avtalar (Hovudtariffavtalen). Pensjon i KLP.

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju.  For nærare opplysningar kan ein kontakte kyrkjeverje, Erling Bakke nydal tlf. 47 86 83 14.


 

Av: Erling Bakke Nydal   Publisert: 22-03-2021
Sjå tidlegare utgåver »
Kyrkjene våre

Sidobanners - Kinn

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kinn kommune
Kirken
Kontaktinfo

Sjå meny over ( tilsette ) for direkte telefonnummer


Måløy  

Rådhuset 3. etg
Tlf 481 00 481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.

Florø
Strandgt 43
Tlf:
481 00 481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.

Facebook:
Florø:    https://www.facebook.com/Floro.kyrkje/
Måløy:  https://www.facebook.com/kyrkjeneivagsoy/

epost:
post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse:
faktura@kinn.kommune.no

Postadresse:
Postboks 504, 6903 FLORØ
Postboks 33, 6701 MÅLØY

Org.nr:
976 995 678


For meir info om kyrkja klikk på logoen "størst av alt"