Kyrkjene i Kinn
KALENDER

fredag 2 desember
Batalden bedehuskapell
søndag 4 desember
Nord-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
Eikefjord kyrkje
torsdag 8 desember
11:00 Andakt
Institusjonane
16:30 Andakt
Institusjonane
lørdag 10 desember
18:00 Konsert
Nord-Vågsøy kyrkje
søndag 11 desember
18:00 Lysmesse
Sør-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
torsdag 15 desember
Stavang kyrkje
fredag 16 desember
Sør-Vågsøy kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
søndag 18 desember
Brandsøy bedehus
tirsdag 20 desember
Nord-Vågsøy kyrkje
lørdag 24 desember
11:00 Andakt
Institusjonane

Vigsel

Velkommen til å feire kjærleiken i ei av kyrkjene våre!

Ei vigsle er ei viktig hending, og uansett om det er eit spektakulært eller enkelt bryllaup, er det feiringa av kjærleiken som står i sentrum. Vi har mange ulike bryllaup i løpet av året; laurdagar, vekedagar, etter gudstenester, ute mm.  

Vi gler oss over alle som ynskjer å ha kyrkjeleg vigsle, og gjer alt vi kan for å komme i møte ynskje om kyrkje og tidspunkt. Samtidig er det slik at vi har ein kabal som må gå opp med omsyn til personell kring vigsler. Dette er spesielt ei utfordring i sommarmånadene juni, juli og august.

Det er difor viktig at de som melder inn ønskom vigsel gjer dette i god tid, og at de veit at ønsket er å rekne som førebels inntil de har hatt fått bekrefta dag og tidspunkt frå oss gjennom samtale eller personleg e–post (de får først ein automatisk utsendt bekrefting av innsendt informasjon).
Vi vil gjere alt for å komme fram til ei løysing for dykk!

Påmelding til kyrkjeleg vigsel

Ynskjer tips til salmar kan du trykke her

 

Kostnader:

3.1 Gratis ved vigsel for medlemer av Den norske kyrkja - når ein av brudefolka er og folkeregistrert i soknet.

3.2 Halvert kostnad ved vigsel for leigetakarar, som er folkeregistrert utanfor kommunen, når ein av brudefolka er medlem av Den norske kyrkja og har tilknyting gjennom eigen dåp eller konfirmasjon i kyrkja.

3.3 Full pris for leigetakarar som er folkeregistrert utanfor kommunen

Eksempel:

Leige av kyrkja:  kr   1500,-
Kyrkjetenar/reinhald/andre:  (normalt 2 t) kr    400,- pr time 
Kantor/organist: (normalt 2 t) kr    600,- pr time      (reisetid og ekstra førebuing vil leggast til) 
Standard pakkepris:  Kr   3500,- 
+ Prest          kr   3500,-                 (Eige reglement ( gratis for dei som bur i prostiet)) https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/skjema/utansokns-vigsel/

Kostnad med transport til Kinn og øyene må uansett dekkast av brudeparet 

                                                                                                                                           Utskrift av 6 REGLEMENT FOR BETALING FOR BRUK AV KYRKJENE pr 22.08.2022

For Søre Kinn: 

For 2023 er det sett opp Vigselslaurdagar i Kinn kyrkje på øya Kinn i Florø :  Laurdag 29. juli      *     ,1245 og kl 1345       (Rutebåt ut kl 10 og inn kl 1500, begrensa antal plassar

                                                                                                                       *   Olsokgudsteneste kl 11.45

                                                                                                                    Laurdag 12. august kl 1145,1245 og kl 1345   (Rutebåt ut kl 10 og inn kl 1500, begrensa antal plassar) 

                                                                                                                     På desse dagane kan det vere vanskeleg med vigsel på fastlandet pg av ferieavvikling.

Er det andre dagar som er ynskjeleg så må ein ta kontakt med kyrkjekontoret. Det må tilpassast vigslar på fastlandet. Som regel vil vigsel på øyene og Kinn tidlegast vere kl 1400. 

Vigselsfrie dagar pga Kinnaspel og ferieavvikling er:    17. juni og 15. juli. 

Her kan du finne mykje meir informasjon og tips for kyrkjeleg vigsel (link i logoen):

 


Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kinn kommune
Kirken
Kontaktinfo

FLORØ
Strandgt 43
Postboks 504, 6903 FLORØ
Tlf: 481 00 481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, eller etter avtale.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

MÅLØY
Rådhuset 3. etg
Postboks 33, 6701 MÅLØY
Tlf 481 00 481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, eller etter avtale.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Epost: post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse: faktura@kinn.kommune.no
Org.nr: 976 995 678