Kyrkjene i Kinn
KALENDER

fredag 8 juli
Kinn kyrkje
søndag 10 juli
Sør-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
Allhuset Eikefjord
søndag 17 juli
Florø kyrkje
Vågsberget
Nordal kyrkje
søndag 24 juli
Allhuset Eikefjord
Nord-Vågsøy kyrkje
fredag 29 juli
Kinn kyrkje
søndag 31 juli
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
Friluft
søndag 7 august
Sør-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje

Vigsel

Velkommen til å feire kjærleiken i ei av kyrkjene våre!

Ei vigsle er ei viktig hending, og uansett om det er eit spektakulært eller enkelt bryllaup, er det feiringa av kjærleiken som står i sentrum.

Vi gler oss over alle som ynskjer å ha kyrkjeleg vigsle, og gjer alt vi kan for å komme i møte ynskje om kyrkje og tidspunkt. Samtidig er det slik at vi har ein kabal som må gå opp med omsyn til personell kring vigsler. Dette er spesielt ei utfordring i sommarmånadene juni, juli og august.

Det er difor viktig at de som melder inn ønskom vigsel gjer dette i god tid, og at de veit at ønsket er å rekne som førebels inntil de har hatt fått bekrefta dag og tidspunkt frå oss gjennom samtale eller personleg e–post (de får først ein automatisk utsendt bekrefting av innsendt informasjon).
Vi vil gjere alt for å komme fram til ei løysing for dykk!

Påmelding til kyrkjeleg vigsel

Ynskjer tips til salmar kan du trykke her

Herkan du finne mykje meir informasjon og tips for kyrkjeleg vigsel (link i logoen):

 


Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kinn kommune
Kirken
Kontaktinfo

FLORØ
Strandgt 43
Postboks 504, 6903 FLORØ
Tlf: 481 00 481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, eller etter avtale.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

MÅLØY
Rådhuset 3. etg
Postboks 33, 6701 MÅLØY
Tlf 481 00 481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, eller etter avtale.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Epost: post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse: faktura@kinn.kommune.no
Org.nr: 976 995 678