Den Norske Kyrkja
Kyrkjene i Kinn
Meny

KALENDER

søndag 24 januar
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
Nordal kyrkje
søndag 31 januar
Sør-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
Eikefjord kyrkje
søndag 7 februar
Florø kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
Stavang kyrkje
Rognaldsvåg bedehus
søndag 14 februar
Sør-Vågsøy kyrkje
Eikefjord kyrkje
Florø kyrkje
søndag 21 februar
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
Nordal kyrkje
søndag 28 februar
Florø kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
Eikefjord kyrkje
onsdag 3 mars
Florø kyrkje
søndag 7 mars
Florø kyrkje
Stavang kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
onsdag 10 mars
Florø kyrkje
søndag 14 mars
Florø kyrkje

Nord_Vagsoy__kyrkje_vinter.jpg
Minigudsteneste 17. januar 2020 Nord-vågsøy kyrkje
Fin minigudsteneste frå Nord-Vågsøy kyrkje. Det er ikkje høve til å samlast til Gudsteneste i desse veken. difor har Nord-Vågsøy laga ei fin Gudsteneste de  kan sjå heime. Trykk her
Les mer
Korona smittevern etter 4. januar

Kyrkja sine tiltak for å verna folk mot Korona-smitte pr. 4. januar. Dei nasjonale retningslinjene for smittevern som i første omgang gjeld til og med 18. januar, får konsekvensar for kyrkja. Gravferder med maks. 50 deltakarar kan framleis gjennomførast. Det gjeld også unntaksvis for små enkeltsamlingar eller seremoniar med inntil ti deltakarar, til dømes dåp eller vigsel, når ein lokalt vurderer at det er nødvendig.

Det vert ingen ordinære gudstenester dei to neste  helgene, nokre digitale tilbod vil bli lagt ut.

Kyrkja er ikkje stengd, ein kan kontakta dei tilsette på telefon eller e-post


- Vi hadde håpet at året skulle starte annerledes. Når Norge stenger ned i to uker, må kirken også forholde seg til det, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

Dette er dei nye smittevernreglane for kyrkja frå 4. januar:

  • Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og 10 deltakere på andre arrangement.
  • Planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
  • små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere kan gjennomføres (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).

Vidare følger for Kyrkja i Kinn: 

Kontora i Måløy og Florø er telefonopne alle dagar frå kl 1000-1500.
Ynskjer du å snakke med nokon så er det berre å ta kontakt med oss.

Ta kontakt med kyrkjekontora om du er usikker.

Erling Bakke Nydal

kyrkjeverje

Les mer
Reglement for gravplassane i Kinn

Reglement for gravplassane blei vedteke i november 2019. og festeavgifta kr 250 pr grav pr år vart vedteken i Kinn kommunestyre 20.04.2020.

Les mer
Kyrkjene i Kinn er på youtube!
På vår nye youtube-kanal finn du gudstenester, påskefortellingane for barn, konfirmantprosjekt. Og meir kjem!
Følg oss på https://www.youtube.com/channel/UCjRdzgfmJAr0fdDn-WmgzrQ
Les mer
Bøn i koronatider ( sjå meir info om påska lenger nede)

Herre Jesus Kristus,

Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause.

Vi kjenner oss hjelpelause i denne kritiske tida for menneske i heile verda.

Ta deg av dei som er smitta og dei som er sjuke. Lat dei få att helsa.

Beskytt dei som har lågt immunforsvar, frå å verte smitta.

Kom med din fred til dei som er redde.

Verna dei som arbeider i helsevesenet og omsorgstenestene, så dei ikkje vert smitta.

Vi bed for skuleelevar, familiar og verksemder som vert ramma hardt av denne epidemien.

Gje visdom til styresmaktene i kommunen vår, i Noreg og i verda til å handtere denne situasjonen.

Hjelp oss å få kontroll over spreiinga av corona-viruset.

Miskunna deg over oss, Herre Jesus.
Amen

Les mer
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar

Kontaktinfo

 

Sjå meny over ( tilsette ) for direkte telefonnummer

Måløy  

Rådhuset 3. etg
Tlf 481 00481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.
Florø
Strandgt 43
Tlf: 57 75 25 30
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.

Facebook:
Florø:    https://www.facebook.com/Floro.kyrkje/
Måløy:  https://www.facebook.com/kyrkjeneivagsoy/

epost:
post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse:
faktura@kinn.kommune.no

Postadresse:
Postboks 504, 6903 FLORØ
Postboks 33, 6701 MÅLØY

Org.nr:
976 995 678


For meir info om kyrkja klikk på logoen "størst av alt"