Den Norske Kyrkja
Kyrkjene i Kinn
Meny

KALENDER

søndag 28 februar
Florø kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
Eikefjord kyrkje
lørdag 6 mars
Florø kyrkje
Eikefjord kyrkje
søndag 7 mars
Florø kyrkje
Stavang kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
søndag 14 mars
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
Eikefjord kyrkje
søndag 21 mars
Florø kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
Nordal kyrkje
onsdag 24 mars
Florø kyrkje
søndag 28 mars
Sør-Vågsøy kyrkje

Informasjon om konfirmasjonsgudstenester 2021

Vi har lenge gledd oss til, og planlagt for, at festdagane med konfirmasjonar skulle bli gjennomført i mai 2021. Det er gjort to ulike vurderingar i Kinn nord og Kinn sør.
Kinn Nord; Nord- og Sør-Vågsøy  gjennomfører ein  konfirmasjonane etter planen i vår.
Kinn Sør; Bru,Eikefjord, Nordal og Florø
utset ein konfirmasjonanen til hausten.
Begge avgjerdene er gjort i samråd med sokneråda.  

Les mer
Korona smittevern

Kyrkja  følger dei nasjonale retningslinjene for smittevern som gjeld for kyrkja pr i dag. Når vi er i tvil søker vi råd hjå smittevernlegen i Kinn kommune.

Gravferder med maks. 50 deltakarar kan framleis gjennomførast. Det gjeld også unntaksvis for små enkeltsamlingar eller seremoniar med inntil ti deltakarar, til dømes dåp eller vigsel, når ein lokalt vurderer at det er nødvendig.
Ute arrangement kan samle inn til 200 deltakarar. - difor vert det gjennomført gudstenester ute framover.

Det vil bli gjort vurderingar i høve lokal gjennomføring av konfirmasjonar i vår. Det bli bli lagt ut og gjeve informasjon i løpet av februar. Planar er ikkje endra pr dags dato.  

Kyrkja er ikkje stengd, ein kan kontakta dei tilsette på telefon eller e-post


Kontora i Måløy og Florø er telefonopne alle dagar frå kl 1000-1500.
Ynskjer du å snakke med nokon så er det berre å ta kontakt med oss.

Ta kontakt med kyrkjekontora om du er usikker.

Erling Bakke Nydal

kyrkjeverje

Les mer
Reglement for gravplassane i Kinn

Reglement for gravplassane blei vedteke i november 2019. og festeavgifta kr 250 pr grav pr år vart vedteken i Kinn kommunestyre 20.04.2020.

Les mer
Kyrkjene i Kinn er på youtube!
På vår nye youtube-kanal finn du gudstenester, påskefortellingane for barn, konfirmantprosjekt. Og meir kjem!
Følg oss på https://www.youtube.com/channel/UCjRdzgfmJAr0fdDn-WmgzrQ
Les mer
Bøn i koronatider ( sjå meir info om påska lenger nede)

Herre Jesus Kristus,

Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause.

Vi kjenner oss hjelpelause i denne kritiske tida for menneske i heile verda.

Ta deg av dei som er smitta og dei som er sjuke. Lat dei få att helsa.

Beskytt dei som har lågt immunforsvar, frå å verte smitta.

Kom med din fred til dei som er redde.

Verna dei som arbeider i helsevesenet og omsorgstenestene, så dei ikkje vert smitta.

Vi bed for skuleelevar, familiar og verksemder som vert ramma hardt av denne epidemien.

Gje visdom til styresmaktene i kommunen vår, i Noreg og i verda til å handtere denne situasjonen.

Hjelp oss å få kontroll over spreiinga av corona-viruset.

Miskunna deg over oss, Herre Jesus.
Amen

Les mer
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar

Kontaktinfo

 

Sjå meny over ( tilsette ) for direkte telefonnummer

Måløy  

Rådhuset 3. etg
Tlf 481 00481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.
Florø
Strandgt 43
Tlf: 57 75 25 30
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.

Facebook:
Florø:    https://www.facebook.com/Floro.kyrkje/
Måløy:  https://www.facebook.com/kyrkjeneivagsoy/

epost:
post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse:
faktura@kinn.kommune.no

Postadresse:
Postboks 504, 6903 FLORØ
Postboks 33, 6701 MÅLØY

Org.nr:
976 995 678


For meir info om kyrkja klikk på logoen "størst av alt"