menighet
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 28 juli
Eikefjord kyrkje
Vågsberget - Sør-Vågsøy
Kinn kyrkje
søndag 4 august
Florø kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
søndag 11 august
Florø kyrkje
Kjellerhuset Svanøy
søndag 18 august
Nord-Vågsøy kyrkje
Eikefjord kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
søndag 25 august
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
Friluft
13:00 Dåp
Nordal kyrkje
søndag 1 september
Nord-Vågsøy kyrkje

DÅP

Velkommen til å ha dåp i kyrkjene i Kinn. 

Barn, unge og vaksne er like velkomne til dåp. I dåpen blir vi møtt av Guds kjærleik. Dåpen er et teikn på korleis Gud tek imot oss og er nær oss. Dåpen er ei gåve vi kan ta imot uansett når i livet vi døypast.

Velkommen til å ta kontakt med oss dersom du vil bli døypt, eller du ønsker å la barnet ditt blir døypt. Den som blir døypt blir medlem i Den norske kyrkja.

De kan melde på barnet til dåp ved å logge dykk inn på https://minkirkeside.no/Kinn/ og fylle inn informasjonen dykkar der, så vert det sendt direkte til presten. Ved å gjere det elektronisk vil du kunne sjå kva datoar og kyrkjer du kan velge mellom. Det er fullt mogleg å ha dåpen i ei anna kyrkje enn den de soknar til, velg dei ulike sokna på "mi kirkeside" for å sjå kva som er ledig.
Om du har andre ønsker så kontakt oss.


Bur de utanfor Kinn og ynskjer dåp her, må de gjera avtale om dåpsdato med kyrkjekontoret i Kinn. Men dåpspapir og dåpssamtale skal ordnast på kyrkjekontoret der de bur. Borna kjem til å følgja dåpsopplæringsplanen i soknet der dei bur

 

Fadrar
Det må vera minst to fadrar, mest vanlege er mellom fire og seks.  En fadder må ha fylt 15 år og som hovudregel være medlem av Den norske kyrkje. Andre kristne kan vere fadrar så lenge dei tek på seg ansvaret som fadder ut i frå fadderansvaret i kyrkja vår (sjå under).
Minst to av fadrane må være til stades ved dåpshandlinga, og foreldra kan ikkje være fadrar.


Dåpssamtale
I forkant av dåpen tek kyrkjekontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.

Skal du ha dåp i Florø vert de invitert til dåpsinformasjonssamling i Florø kyrkje den første torsdagen i månaden de skal ha dåp. 

Dåpssamlingane i Florø kyrkje er sett opp slik:

25. januar kl. 14.00–15.00 (for dåp i februar)

29. februar kl.14.00–15–00 (for dåp i mars)

21. mars kl. 14.00–15–00 (for dåp i april)

25. april kl. 14.00–15.00 (for dåp i mai)

30. mai kl.14.00–15.00 (for dåp i juni)

Foreldre og Fadderansvar:
Fadderen  skal vera vitne om at barnet er døypt med den kristne dåpen. Saman med kyrkjelyden og heile kyrkja får fadderen del i eit          heilagt ansvar: å visa omsorg for, be for, læra det sjølv å be og hjelpa barnet til å bruka Guds ord og delta i den heilage nattverden, så det kan leva og veksa i den kristne trua. Til hjelp i ansvaret vert det tilbudt trusopplærings for barnet frå kyrkjelyden, som t.d. søndagskule, babysang, 4.årsbokutdeling osb.  Sjå eiga side for dette. 

Les meir om dåp her.

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

FLORØ
Markegata 28
Postboks 504, 6903 FLORØ
Tlf: 481 00 481
Opningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10-14, eller etter avtale.
Lunsjstengt frå kl. 11.30 til kl. 12.00.
Onsdagar - stengt

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

MÅLØY
Rådhuset 3. etg
Postboks 33, 6701 MÅLØY
Tlf 481 00 481
Opningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10-14, eller etter avtale.
Lunsjstengt frå kl. 11.30 til kl. 12.00.
Onsdagar - stengt
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Epost: kyrkja@kinn.kommune.no

Fakturaadresse: faktura@kinn.kommune.no
Org.nr: 976 995 678