Kyrkjene i Kinn
KALENDER

fredag 2 desember
Batalden bedehuskapell
søndag 4 desember
Nord-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
Eikefjord kyrkje
torsdag 8 desember
11:00 Andakt
Institusjonane
16:30 Andakt
Institusjonane
lørdag 10 desember
18:00 Konsert
Nord-Vågsøy kyrkje
søndag 11 desember
18:00 Lysmesse
Sør-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
torsdag 15 desember
Stavang kyrkje
fredag 16 desember
Sør-Vågsøy kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
søndag 18 desember
Brandsøy bedehus
tirsdag 20 desember
Nord-Vågsøy kyrkje
lørdag 24 desember
11:00 Andakt
Institusjonane

DÅP

Velkommen til å ha dåp i kyrkjene i Kinn. 

Barn, unge og vaksne er like velkomne til dåp. I dåpen blir vi møtt av Guds kjærleik. Dåpen er et teikn på korleis Gud tek imot oss og er nær oss. Dåpen er ei gåve vi kan ta imot uansett når i livet vi døypast.

Velkommen til å ta kontakt med oss dersom du vil bli døypt, eller du ønsker å la barnet ditt blir døypt. Den som blir døypt blir medlem i Den norske kyrkja.

De kan melde på barnet til dåp ved å logge dykk inn på https://minkirkeside.no/Kinn/ og fylle inn informasjonen dykkar der, så vert det sendt direkte til presten. Ved å gjere det elektronisk vil du kunne sjå kva datoar og kyrkjer du kan velge mellom. Det er fullt mogleg å ha dåpen i ei anna kyrkje enn den de soknar til, velg dei ulike sokna på "mi kirkeside" for å sjå kva som er ledig.
Om du har andre ønsker så kontakt oss.


Bur de utanfor Kinn og ynskjer dåp her, må de gjera avtale om dåpsdato med kyrkjekontoret i Kinn. Men dåpspapir og dåpssamtale skal ordnast på kyrkjekontoret der de bur. Borna kjem til å følgja dåpsopplæringsplanen i soknet der dei bur

 

Fadrar
Det må vera minst to fadrar, mest vanlege er mellom fire og seks.  En fadder må ha fylt 15 år og som hovudregel være medlem av Den norske kyrkje. Andre kristne kan vere fadrar så lenge dei tek på seg ansvaret som fadder ut i frå fadderansvaret i kyrkja vår (sjå under).
Minst to av fadrane må være til stades ved dåpshandlinga, og foreldra kan ikkje være fadrar.


Dåpssamtale
I forkant av dåpen tek kyrkjekontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.

Skal du ha dåp i Florø og omegn hausten 2022 og vidare så er de invitert til dåpsinformasjonssamling for den påfølgande månaden de skal ha dåp.

Det startar opp:

  Torsdag 1. september  kl 1400–1500  (for dåp i september)

  Torsdag 29. september kl 1400–1500 (for dåp i oktober)

  Torsdag 03. november kl 1400–1500  ( for dåp i november)

  Torsdag  1. desember kl 1400–1500   ( for dåp i desember og fyrste veka i januar 2023)

Foreldre og Fadderansvar:
Fadderen  skal vera vitne om at barnet er døypt med den kristne dåpen. Saman med kyrkjelyden og heile kyrkja får fadderen del i eit          heilagt ansvar: å visa omsorg for, be for, læra det sjølv å be og hjelpa barnet til å bruka Guds ord og delta i den heilage nattverden, så det kan leva og veksa i den kristne trua. Til hjelp i ansvaret vert det tilbudt trusopplærings for barnet frå kyrkjelyden, som t.d. søndagskule, babysang, 4.årsbokutdeling osb.  Sjå eiga side for dette. 

Les meir om dåp her.

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kinn kommune
Kirken
Kontaktinfo

FLORØ
Strandgt 43
Postboks 504, 6903 FLORØ
Tlf: 481 00 481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, eller etter avtale.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

MÅLØY
Rådhuset 3. etg
Postboks 33, 6701 MÅLØY
Tlf 481 00 481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, eller etter avtale.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Epost: post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse: faktura@kinn.kommune.no
Org.nr: 976 995 678