Kyrkjene i Kinn
KONFIRMASJON

KALENDER

lørdag 21 mai
Florø kyrkje
søndag 22 mai
Stavang kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
torsdag 26 mai
Nordal kyrkje
Friluft
Kråkenes
lørdag 28 mai
Florø kyrkje
søndag 29 mai
Sør-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
søndag 5 juni
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
mandag 6 juni
Florø kyrkje
Nord Vågsøy-Kapellneset

Konfirmasjon i kyrkja

Her er liste over konfirmantar i Sør– og Nord–Vågsøy 2022.  

Her er liste over konfirmantar i Florø, Stavang og Nordal.

*******************

 

Alle er velkommen til konfirmasjon i kyrkja! Både du som trur, tviler, er usikker, ikkje trur, ikkje har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig, er velkomen som konfirmant. I konfirmasjonstida får du sjansen til å utforske mange viktige spørsmål saman med andre – uansett kva utgangspunkt du har.

Som konfirmant får du vere med på nattcup i Førde, Konfirmantleir på Nesholmen, Fasteaksjon(innsamlingsaksjon med Kirkens Nødhjelp.), Strandryddeaksjon, Gode og viktige samlingar der vi snakkar om dagsaktuelle tema, Bli betre kjent med arbeidet i din lokale kyrkjelyd, og du får lære meir om Gud og deg sjølv.

Påmelding til konfirmasjon i kyrkja

 

10 Gode grunnar til konfirmasjon i kyrkja:

1. Du får oppleve kva kristen tru er. Kristendommen blir meir enn berre ein del av eit skulefag.

2. Konfirmasjonsdagen er berre din, og du har eIn dag der du blir bekrefta for den du er. Ein dag som ikkje er bursdag, men ein heilt spesiell dag der alt er for deg.

3. Du får oppleve ein ny fellesskap med andre på samlingar, leir eller helgeaktivitetar, og bli kjent med nye menneske, og kanskje får du ein ny ven?

4. Du får engasjere deg for andre menneske. Dette gjer du mellom anna ved å delta i Fasteaksjonen, der du får være med å samle inn pengar til reint vatn med Kirkens Nødhjelp. Du får og lære kva vi kan gjere for å ta vare på jorda og klimaet vårt.

5. Konfirmasjon er ein fin sjanse for dei som er glad i deg til å feire deg og det du betyr for dei.

6. Du får tid til å reflektere over store spørsmål, og bli kjent med kva du trur på – og kva verdiar som er viktige for deg.

7. I konfirmasjonstida snakkar vi om sorg og glede, om livets store og små spørsmål.

8. Veljar du kyrkjeleg konfirmasjon er det ein sjanse til å tenke sjølv. Du får tid til å reflektere, og tenke kritisk og sjølvstendig om kva tru og kristendom er.

9. Som ein konfirmant sa «Å konfirmere seg kristeleg gir liksom litt meir meining». Du blir del av et større fellesskap.

10. Du møter folk med forskjellige meiningar, med ulike bakgrunnar, og saman med dei lærer de noko felles.


 

 


Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kinn kommune
Kirken
Kontaktinfo

FLORØ
Strandgt 43
Postboks 504, 6903 FLORØ
Tlf: 481 00 481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, eller etter avtale.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

MÅLØY
Rådhuset 3. etg
Postboks 33, 6701 MÅLØY
Tlf 481 00 481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, eller etter avtale.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Epost: post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse: faktura@kinn.kommune.no
Org.nr: 976 995 678