menighet
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 28 juli
Eikefjord kyrkje
Vågsberget - Sør-Vågsøy
Kinn kyrkje
søndag 4 august
Florø kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
søndag 11 august
Florø kyrkje
Kjellerhuset Svanøy
søndag 18 august
Nord-Vågsøy kyrkje
Eikefjord kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
søndag 25 august
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
Friluft
13:00 Dåp
Nordal kyrkje
søndag 1 september
Nord-Vågsøy kyrkje

Konfirmasjon i kyrkja

Konfirmantar 2024:

Oversikt over årets konfirmantar i Nord–Kinn finner du her.

Oversikt over årets konfirmantar i Sør–Kinn finner du her.

 

****************************************************

Alle er velkommen til konfirmasjon i kyrkja! Både du som trur, tviler, er usikker, ikkje trur, ikkje har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig, er velkomen som konfirmant. I konfirmasjonstida får du sjansen til å utforske mange viktige spørsmål saman med andre – uansett kva utgangspunkt du har.

Som konfirmant får du vere med på nattcup i Førde, Konfirmantleir på Nesholmen, Fasteaksjon(innsamlingsaksjon med Kirkens Nødhjelp.), Strandryddeaksjon, Gode og viktige samlingar der vi snakkar om dagsaktuelle tema, Bli betre kjent med arbeidet i din lokale kyrkjelyd, og du får lære meir om Gud og deg sjølv.

Påmelding til konfirmasjon i kyrkja

 

10 Gode grunnar til konfirmasjon i kyrkja:

1. Du får oppleve kva kristen tru er. Kristendommen blir meir enn berre ein del av eit skulefag.

2. Konfirmasjonsdagen er berre din, og du har eIn dag der du blir bekrefta for den du er. Ein dag som ikkje er bursdag, men ein heilt spesiell dag der alt er for deg.

3. Du får oppleve ein ny fellesskap med andre på samlingar, leir eller helgeaktivitetar, og bli kjent med nye menneske, og kanskje får du ein ny ven?

4. Du får engasjere deg for andre menneske. Dette gjer du mellom anna ved å delta i Fasteaksjonen, der du får være med å samle inn pengar til reint vatn med Kirkens Nødhjelp. Du får og lære kva vi kan gjere for å ta vare på jorda og klimaet vårt.

5. Konfirmasjon er ein fin sjanse for dei som er glad i deg til å feire deg og det du betyr for dei.

6. Du får tid til å reflektere over store spørsmål, og bli kjent med kva du trur på – og kva verdiar som er viktige for deg.

7. I konfirmasjonstida snakkar vi om sorg og glede, om livets store og små spørsmål.

8. Veljar du kyrkjeleg konfirmasjon er det ein sjanse til å tenke sjølv. Du får tid til å reflektere, og tenke kritisk og sjølvstendig om kva tru og kristendom er.

9. Som ein konfirmant sa «Å konfirmere seg kristeleg gir liksom litt meir meining». Du blir del av et større fellesskap.

10. Du møter folk med forskjellige meiningar, med ulike bakgrunnar, og saman med dei lærer de noko felles.


 

 


Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

FLORØ
Markegata 28
Postboks 504, 6903 FLORØ
Tlf: 481 00 481
Opningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10-14, eller etter avtale.
Lunsjstengt frå kl. 11.30 til kl. 12.00.
Onsdagar - stengt

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

MÅLØY
Rådhuset 3. etg
Postboks 33, 6701 MÅLØY
Tlf 481 00 481
Opningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10-14, eller etter avtale.
Lunsjstengt frå kl. 11.30 til kl. 12.00.
Onsdagar - stengt
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Epost: kyrkja@kinn.kommune.no

Fakturaadresse: faktura@kinn.kommune.no
Org.nr: 976 995 678