KALENDER
17 Desember
11:00 Gudsteneste, Brandsøy Bedehus
12:00 Gudsteneste, Askrova Bedehuskapell
16:00 Gudsteneste, Kjellerhuset Svanøy
24 Desember
11:00 Gudsteneste, Flora Omsorgssenter
12:00 Gudsteneste, Furuhaugane Bu- Og Servicesenter
14:00 Gudsteneste, Nordal Kyrkje
14:00 Gudsteneste, Stavang Kyrkje
14:00 Gudsteneste, Florø Kyrkje
16:00 Gudsteneste, Eikefjord Kyrkje
16:00 Gudsteneste, Florø Kyrkje

 

NATTCUP 2017, viktig informasjon

  • Informasjon om buss t/r Florø, reise og opphald NATTCUP 2017
  • GLOBALTORGET: Kinn ansvar: MASSASJE-BOD/AKTIVITET. Nokre deltakarar skal vere massørar. Kven vil?
  • Detaljprogrammet for NATTCUP 2017. Lommepengar, bading, innhald, tidsplan, smart å tenke på osv.
  • FOTBALLAG OG HEIAGJENGAR!!
  • Fotballlag (sjå øvste link for klassefordeling): 1 Jentelag, 4 gutelag eller blanda lag. Miminum 5 spelarar + mange innbyttarar.
  • Heiagjengar: Alle som ikkje speler på fotballag.  Premie for beste heiagjeng: Sjå Detaljprogram for info.

Skriv namn på fotballag og heiagjeng (kan ha fleire), og send til Jostein på kyrkjekontoret:

Via SMS til 95191332, eller

Via Messenger til Jostein Bildøy

Via epost jostein.bildoy@kinn.kyrkja.no

Snarast :-) Påmelding skjer i desse dagar!

Spørsmål? Kontakt Jostein som over J. 

 NB! Påmeldingsavgift er inkludert i konfirmantavgifta for Kinn. Denne blir fakturert i november 2017.

  
Av: Jostein Bildøy   Publisert: 12.10.2017
 

Sjå tidlegare utgåver »
Linkar
»
»
Kontaktinfo

 

Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Kinn Kyrkja. Powered by KWeb fra kirkedata.no