Den Norske Kyrkja
Kyrkjene i Kinn
Meny

KALENDER

lørdag 24 april
Eikefjord kyrkje
søndag 25 april
Eikefjord kyrkje
mandag 17 mai
Eikefjord kyrkje
søndag 23 mai
Eikefjord kyrkje
søndag 6 juni
Eikefjord kyrkje
søndag 27 juni
14:00
Eikefjord kyrkje
søndag 11 juli
14:00
Eikefjord kyrkje
søndag 25 juli
14:00
Eikefjord kyrkje
søndag 15 august
14:00
Eikefjord kyrkje

Korona smittevern

Kyrkjene i Kinn  følger dei nasjonale retningslinjene for smittevern som gjeld for kyrkja pr i dag. Når vi er i tvil søker vi råd hjå smittevernlegen i Kinn kommune.

Det må vere 2 meter mellom kvar person/husttand i alle retningar. Alle må sitte på tilviste plassar.
I situasjonar der ein er i mindre enn 2 meters avstand skal ein bruke munnbind.

Gudstenester er avlyst fram til og med 12. april.
Dåp kan gjennomførast med nntil 20 deltakarar pluss tilsette/medarbeidarar.

Gravferder kan gjennomførast med inntil 50 deltakarar pluss tilsette/medarbeidarar.
 
Ved gravferder må ein plassere personar/husttandar som ein veit kjem. Skjema og nærare informasjon om det får ein i samtale med presten eller ved å ta kontakt med kyrkjeverja. 
Ansvarleg pårørande for gravferda eller andre plasserer og viser på plass.

Kontora i Måløy og Florø er stengde for publikum i perioden, men er telefonopne alle dagar frå kl 1000-1400.  I påskeveka er kontora opne mandag og tysdag.

Ynskjer du å snakke med nokon så er det berre å ta kontakt med oss. her på heimesidene finn du telefonnummer til alle tilsette.

Ta kontakt med kyrkjekontora om du er usikker.

Tilsette og sokneråd ynsker alle ei riktig god påske, om enn annleis.

Erling Bakke Nydal

kyrkjeverje

Av: Erling Bakke Nydal   Publisert: 04.01.2021
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar

Kontaktinfo

 

Sjå meny over ( tilsette ) for direkte telefonnummer

Måløy  

Rådhuset 3. etg
Tlf 481 00481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.
Florø
Strandgt 43
Tlf: 57 75 25 30
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.

Facebook:
Florø:    https://www.facebook.com/Floro.kyrkje/
Måløy:  https://www.facebook.com/kyrkjeneivagsoy/

epost:
post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse:
faktura@kinn.kommune.no

Postadresse:
Postboks 504, 6903 FLORØ
Postboks 33, 6701 MÅLØY

Org.nr:
976 995 678


For meir info om kyrkja klikk på logoen "størst av alt"