Kyrkjene i Kinn
Meny

Kinn kyrkjeleg fellesråd

AKTIVITETER

20.05 17:00
27.05 17:00
03.06 17:00
06.06 11:00
10.06 17:00
17.06 17:00
25.08 17:00
01.09 17:00
08.09 17:00
15.09 17:00
22.09 17:00
29.09 17:00
06.10 17:00
13.10 17:00
20.10 17:00
27.10 17:00
03.11 17:00
10.11 17:00
17.11 17:00
24.11 17:00

KALENDER

torsdag 13 mai
Sør-Vågsøy kyrkje
Friluft
lørdag 15 mai
Nord-Vågsøy kyrkje
søndag 16 mai
Sør-Vågsøy kyrkje
mandag 17 mai
Florø kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
Eikefjord kyrkje
Stavang kyrkje
torsdag 20 mai
søndag 23 mai
Eikefjord kyrkje
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
mandag 24 mai
Nordal kyrkje
Nord Vågsøy-Kapellneset
torsdag 27 mai
søndag 30 mai
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
torsdag 3 juni
søndag 6 juni
Florø kyrkje
Eikefjord kyrkje
Florø kyrkje
Batalden bedehuskapell
torsdag 10 juni
torsdag 17 juni
søndag 27 juni
14:00
Eikefjord kyrkje

Møter

Kinn kyrkjelege fellesråd

21.01.2020 kl:17:00 Kyrkjekontor Florø - MØTEROM
SAKSLISTE
1/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste
2/2020 Orienteringssaker
3/2020 Personaloversikt og planar for våren
4/2020 Reglement for Kinn kyrkjelege fellesråd 2019-2023
5/2020 Rutiner i høve gravferd på Almenning gravplass frå Totland kyrkje.
6/2020 Overføring av mindreforbruk til disposisjonsfond 2015 og 2016
7/2020 Budsjett 2020
8/2020 Trusopplæringsplan for alle sokneråd
9/2020 kontorsituasjon Måløy 2019
12.03.2020 kl:17:00 Kyrkjekontor Florø - MØTEROM
SAKSLISTE
9/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste
10/2020 Gokjenning av møteprotokoll og protokollunderskrift 21.01.2020
11/2020 Referatsaker og meldingar
12/2020 Godkjenning av rekneskap
13/2020 Budsjett 2020
14/2020 Visitas og møte med kommunen 17. mars 2020
15/2020 Investeringsbudsjett 2020
16/2020 Utlysing kantor eller kyrkjemusikar i Bru,Nordal, Eikefjord og Kinn sokn
17/2020 Ledig stilling i trusopplæringa
18/2020 Stellavtalar
19/2020 Kyrkjeblad
26.05.2020 kl:08:30 Måløy kyrkjekontor - Einevarden
SAKSLISTE
20/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste
21/2020 Godkjenning av møteprotokoll
22/2020 Referat, skriv og meldingar
23/2020 Telefongodtgjerdsle
24/2020 festeavgift urnegrav
25/2020 Budsjett 2020
25.08.2020 kl:17:00 Kyrkjekontor Florø -
SAKSLISTE
39/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste
40/2020 Godkjenning av møtebok
41/2020 Orienteringar
42/2020 Budsjett 2020
43/2020 Prosjekt nordrfjord leiartreningsekretær
44/2020 Neste møte
22.09.2020 kl:13:15 Kyrkjekontor Florø -
SAKSLISTE
45/2020 Godkjenning av Innkalling, sakliste og underskrift av protokoll
46/2020 Referat, skriv og meldingar.
47/2020 Godkjenning av møteprotokoll
48/2020 Bruksendring Skavøypoll gravplass Felt C - rad 08 frå kistegraver til urnegraver
49/2020 Investeringsbudsjett 2020
50/2020 Utlysing Sekretær kontorfullmektig kyrkjekontor i Florø
51/2020 Høyringsuttale Kommunedelplan - Samfunnsdelen
52/2020 Utbetaleing av bundne Fond i tidlegare Vågsøy sokneråd
15.10.2020 kl:17:00 Kyrkjekontor Florø -
SAKSLISTE
53/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste
54/2020 Driftsbudjsett 2021
55/2020 Investeringsbudsjett 2021 og vidare
56/2020 Høyringsuttale Kommunedelplan - Samfunnsdelen
57/2020 godkjenning av møteprotokoll 22.09.2020
11.12.2020 kl:13:00 Måløy kyrkjekontor -
SAKSLISTE
58/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste
59/2020 Godkjenning av møtebok
60/2020 Orienteringar
61/2020 Driftsbudjsett 2021
62/2020 Sats tapt arbeidsforteneste 2020-2023
63/2020 Utlysing Sekretær kontorfullmektig kyrkjekontor i Florø
64/2020 Val av leiar og nestleiar
65/2020 Investeringsbudsjett 2021 og vidare
66/2020 Møtedatoar fellesrådet 2021
67/2020 utlysing Kyrkjetenar i Eikefjord kyrkje
68/2020 Permisjonsøknad Kateket Sølvi Rasmussen
26.01.2021 kl:17:00 Kyrkjekontor Florø - MØTEROM
SAKSLISTE
1/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste
2/2021 Godkjenning av møteprotokoll
3/2021 Orienteringar
4/2021 Permisjonsøknad Kateket Sølvi Rasmussen
5/2021 Framdriftsplan og organisering
6/2021 Vurdering av bygningsmasse
7/2021 Lønsoppgjer 2020
8/2021 Servicebygg ved Kinn kyrkje organisering
02.03.2021 kl:13:00 Måløy kyrkjekontor - Einevarden
SAKSLISTE
9/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste
10/2021 Godkjenning av møteprotokoll
11/2021 Orienteringar
12/2021 Prioritering av kyrkje i forhold framdrift av renovering av kyrkjene
13/2021 Permisjonsøknad Kateket Sølvi Rasmussen
14/2021 lyssetting i Kinn kyrkje
15/2021 Gravplassforvaltninga i Kinn.
16/2021 Vurdering av bygningsmasse
17/2021 Maling Nordal kyrkje
18/2021 Årsrekneskap og årsrapport 2020
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar

Kontaktinfo

 

Sjå meny over ( tilsette ) for direkte telefonnummer

Måløy  

Rådhuset 3. etg
Tlf 481 00481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.

Florø
Strandgt 43
Tlf: 57 75 25 30
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.

Facebook:
Florø:    https://www.facebook.com/Floro.kyrkje/
Måløy:  https://www.facebook.com/kyrkjeneivagsoy/

epost:
post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse:
faktura@kinn.kommune.no

Postadresse:
Postboks 504, 6903 FLORØ
Postboks 33, 6701 MÅLØY

Org.nr:
976 995 678


For meir info om kyrkja klikk på logoen "størst av alt"