Den Norske Kyrkja
Kyrkjene i Kinn
Meny

KALENDER

Nord-Vågsøy kyrkje
fredag 4 desember
18:00 Lysmesse
Stavang kyrkje
søndag 6 desember
Sør-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
18:00 Lysmesse
Eikefjord kyrkje
torsdag 10 desember
søndag 13 desember
Florø kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
15:00 Konsert
Florø kyrkje
søndag 20 desember
Kjellerhuset Svanøy
Askrova bedehuskapell
torsdag 24 desember
Florø kyrkje
Nordal kyrkje
Florø kyrkje
Eikefjord kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
Eikefjord kyrkje
Stavang kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
fredag 25 desember
Eikefjord kyrkje
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
13:30 Dåp
Florø kyrkje
lørdag 26 desember
Rognaldsvåg bedehus

Bøn i koronatider ( sjå meir info om påska lenger nede)


Herre Jesus Kristus,

Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause.

Vi kjenner oss hjelpelause i denne kritiske tida for menneske i heile verda.

Ta deg av dei som er smitta og dei som er sjuke. Lat dei få att helsa.

Beskytt dei som har lågt immunforsvar, frå å verte smitta.

Kom med din fred til dei som er redde.

Verna dei som arbeider i helsevesenet og omsorgstenestene, så dei ikkje vert smitta.

Vi bed for skuleelevar, familiar og verksemder som vert ramma hardt av denne epidemien.

Gje visdom til styresmaktene i kommunen vår, i Noreg og i verda til å handtere denne situasjonen.

Hjelp oss å få kontroll over spreiinga av corona-viruset.

Miskunna deg over oss, Herre Jesus.
Amen

Av: Erling Bakke Nydal   Publisert: 13.03.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Linkar

Kontaktinfo

 

Sjå meny over ( tilsette ) for direkte telefonnummer

Måløy  

Rådhuset 3. etg
Tlf 481 00481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.
Florø
Strandgt 43
Tlf: 57 75 25 30
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.

Facebook:
Florø:    https://www.facebook.com/Floro.kyrkje/
Måløy:  https://www.facebook.com/kyrkjeneivagsoy/

epost:
post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse:
faktura@kinn.kommune.no

Postadresse:
Postboks 504, 6903 FLORØ
Postboks 33, 6701 MÅLØY

Org.nr:
976 995 678


For meir info om kyrkja klikk på logoen "størst av alt"