Den Norske Kyrkja
Kyrkjene i Kinn
Meny

KALENDER

Nord-Vågsøy kyrkje
fredag 4 desember
18:00 Lysmesse
Stavang kyrkje
søndag 6 desember
Sør-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
18:00 Lysmesse
Eikefjord kyrkje
torsdag 10 desember
søndag 13 desember
Florø kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
15:00 Konsert
Florø kyrkje
søndag 20 desember
Kjellerhuset Svanøy
Askrova bedehuskapell
torsdag 24 desember
Florø kyrkje
Nordal kyrkje
Florø kyrkje
Eikefjord kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
Eikefjord kyrkje
Stavang kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
Florø kyrkje
fredag 25 desember
Eikefjord kyrkje
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
13:30 Dåp
Florø kyrkje
lørdag 26 desember
Rognaldsvåg bedehus

NYE SMITTEVERNREGLAR FRÅ 9. NOVEMBER

Nye  smittevernreglar gjeld frå mandag 09. november:

https://www.ka.no/sak/article/1560303

Vi er tilbake til vårens smitteverntiltak. Frå mandag 9.november er det kun høve til 50 deltakarar i kyrkjene ved gudstenester og kyrkjelege handlingar som dåp, bryllaup og gravferd. Grunnen er at merka sitteplasser på benkar blir ikkje godkjente som fastmonterte seter. Jfr  regjeringens definisjon.

Vi har full forståing for at dette blir opplevd som vanskeleg for pårørande, men slik er desverre situasjonen. Det er ikkje gjeve høve til utviding av frist for gravlegging etter dødsfall. 10 virkedagar.

Andre endringar vil vi kome tilbake til.

Ta kontakt om de har spørsmål.

Med venleg helsing

Erling Bakke Nydal

Kyrkjeverje i Kinn kyrkjelege fellesråd

Telefon (+47) 47 86 83 14

 

Les mer
Adventstankar kvar søndag i advent

God søndag 
Jenny Cecilie Skartveit og sokneprest Beate F Osdal samtaler saman i dag om 1. søndag i advent. 
kvar søndag legg vi ut eit nytt opptak
KLIKK HER.  for å sjå opptaket.

God advent

Les mer
Reglement for gravplassane i Kinn

Reglement for gravplassane blei vedteke i november 2019. og festeavgifta kr 250 pr grav pr år vart vedteken i Kinn kommunestyre 20.04.2020.

Les mer
Kyrkjene i Kinn er på youtube!
På vår nye youtube-kanal finn du gudstenester, påskefortellingane for barn, konfirmantprosjekt. Og meir kjem!
Følg oss på https://www.youtube.com/channel/UCjRdzgfmJAr0fdDn-WmgzrQ
Les mer
Bøn i koronatider ( sjå meir info om påska lenger nede)

Herre Jesus Kristus,

Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause.

Vi kjenner oss hjelpelause i denne kritiske tida for menneske i heile verda.

Ta deg av dei som er smitta og dei som er sjuke. Lat dei få att helsa.

Beskytt dei som har lågt immunforsvar, frå å verte smitta.

Kom med din fred til dei som er redde.

Verna dei som arbeider i helsevesenet og omsorgstenestene, så dei ikkje vert smitta.

Vi bed for skuleelevar, familiar og verksemder som vert ramma hardt av denne epidemien.

Gje visdom til styresmaktene i kommunen vår, i Noreg og i verda til å handtere denne situasjonen.

Hjelp oss å få kontroll over spreiinga av corona-viruset.

Miskunna deg over oss, Herre Jesus.
Amen

Les mer
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Linkar

Kontaktinfo

 

Sjå meny over ( tilsette ) for direkte telefonnummer

Måløy  

Rådhuset 3. etg
Tlf 481 00481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.
Florø
Strandgt 43
Tlf: 57 75 25 30
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.

Facebook:
Florø:    https://www.facebook.com/Floro.kyrkje/
Måløy:  https://www.facebook.com/kyrkjeneivagsoy/

epost:
post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse:
faktura@kinn.kommune.no

Postadresse:
Postboks 504, 6903 FLORØ
Postboks 33, 6701 MÅLØY

Org.nr:
976 995 678


For meir info om kyrkja klikk på logoen "størst av alt"